Sunday, November 25, 2007

"Pagtangis"

Sa pusong labis na balot ng lungkot,
Yaring hinagpis mariing bumabalot,
Mga luhang wangis ay tuyong talulot,
Sa nagdaang panahon, wari'y pahintulot.

Ang mga pusong hanap ay kabigkis,
Sa mga naulila, tanikala ang kaparis.
Hangad na pangako, di tuluyang bumalik,
Sa isang naghihintay, na bigong umiibig.

Sa pisngi ng kalahatan, may ilog na tumatangis,
Karimlan ay dusa sa kapalarang malupit.
Panahong lumipas, tila araw na sumilip,
Nagbabagang lungkot ang tanging alumpihit.

No comments: